വെടിച്ചിപ്പാറു അമ്മ

ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ 69 പൊസിഷനിസായി അമ്മയുടെ പൂർ അന്ന് ആദ്യമായി ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി ക്ലീൻ ഷേവാണ് നല്ല കലത്തപ്പം പോലെണ്ട് കന്ത് ഒക്കെ വലുതാണ് കന്തിൽ സ്റ്റഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് കണ്ട് അതിശയിച്ചു പോൺമൂവീസിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊള്ളൂ പൊക്കിളിൽ അടിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് എല്ലാവരേയും കാണിക്കാൻ പൊക്കിൾ മുഴുവൻ കാണിച്ചാണ് അമ്മ എപ്പോഴും സാരി ഉടുക്കുക ഹാജ്യാരുടെ കൂടെ കടയിലേക്ക് പർച്ചേഴ്സിനെന്നും പറഞ്ഞ് നാടു തെണ്ടാൻ പോകുബോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കുത്തിയതാവും എന്തായാലും കൊള്ളാം തമിഴനും ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ വണ്ടർ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സിനിമാനടിയെ പോലെത്തെ ഒരു ഉരുപ്പിടിയെയാണ് ഓസിന് പണിയാൻ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു വലിയ വലിയസിനിമാ നടിമാർ പോലും തന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ലക്ഷങ്ങൾ പ്രതിഫലം വേടിക്കുന്നു ഈ കാലത്ത് ഇത്രേം ഭംഗിയുള്ള അമ്മ കണ്ട പാണ്ടിക്കും ഹാജ്യാർക്കും കൊടുക്കുന്നതെന്തിനാണ് ഇത് ഒരു തൊഴിലാക്കി ലക്ഷങ്ങൾ സംബാധിച്ചൂടെ ഞാൻ
ഓർത്തു എനിക്ക് ഒരു പണിയുമില്ല എന്നാൽ അമ്മയെ കൂട്ടികൊടുത്തൂടെ എന്ന്.

കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഉടനെ വരും.

ഈ കഥയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ ആയി അറിയിക്കുക..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *