താഴ് വാരത്തിലെ പനിനീർപൂവ്60 

അതിനോത്ത ശരിര പ്രകൃതിയും
വളരെ നേർത്ത ടൈറ്റ് ആയാ നൈറ്റിയിൽ ശരിരവടിവ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു ,ഇപ്പോ നൈറ്റി തുളച്ച് പുറത്തു വരും എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തൊ പിടിച്ചൊ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അമിഞ്ഞ ,വേഷം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടൊളു എന്ന് മനസിൽ ആയി , ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ സമനില തെറ്റി ,
എന്റെ പ്രതിഞ്ജ ലംഘിക്കാൻ വന്നാ അസ്പരസോ എന്ന് വരെ തോന്നി പോയി.

“ഹലോ ആരാ എന്തു വേണം”

വീണ്ടും ആ മധുരമായ ശബ്ദം എന്റെ കാതുകളിൽ മുഴക്കി ,പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്ന ലോകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു.

”ഹലോ ചേച്ചി ഞാൻ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കാൻ വന്നതാ ജോണി ഇച്ചായൻ പറഞ്ഞു താക്കോൽ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതിയെന്ന്”
ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തി.

ഓ ഫാകടറിയിൽ പുതുതായി വന്ന സാർ ആണല്ലെ ,സാർ അകത്തെക്ക് കയറി ഇരിക്ക് ഞാൻ തക്കോൽ എടുത്തിട്ട് വരാം. എന്നു പറഞ്ഞു ആ സുന്ദരി ചന്തിയും ഇളക്കി കൊണ്ട് അകത്തെക്ക് പോയി

ഞാൻ അവിടെ കണ്ട തിണ്ണയിൽ കയറി ഇരുന്നു ,

പഴയ ഓടിട്ട വീട് ആണു ,കുറെ ഓട് ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ടും ഉണ്ട് ,ഞാൻ അതോക്കെ നോക്കി ഇരിക്കുബോൾ
പുറകിൽ നിന്നും വീണ്ടും ആ കിളിനാദം,

“സാറെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പുട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ ആ കൊച്ച് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നു പോയി സാറെ വാ നമ്മുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്നു പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രി എന്റെ കൂടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെക്ക് പോകാൻ വിട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി “

“സാറെ സാറിന്റെ പേരു പറഞ്ഞില്ല ”
അവൾ ഒരു കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു കൊണ്ടാണു അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്

“എന്റെ പേരു അജിത്ത് എല്ലാവരും എന്നെ അജി എന്നു വിളിക്കും ചേച്ചിയും അതു തന്നെ വിളിച്ചൊ ,പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ പേരു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ “

” ശരി അജി, പിന്നെ എന്നെ ജോളി എന്നു വിളിച്ചോളു അതാണ് എന്റെ പേരു “

” ശരി ജോളി ചേച്ചി “

ഞാനും ജോളി ചേച്ചിയും കൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലേക്ക് നടന്നു ,

“അജി വാ “