തന്ത്രം — (1)

ശ്രീ:ഓഹോ അപ്പൊ ഇതാണോ കാര്യം?നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വട്ടാണോ? പറഞ്ഞെന്നു കരുതി അതും ‘അമ്മ എന്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്നു എത്രെ നടന്നത് തന്നെ അച്ഛനെ വിളിക്കു ഇങ്ങോട്ടു വരാൻ പറ

പ്രിയ:മോനെ പ്ളീസ് !ഒരു ആഗ്രഹം പറ അച്ഛനെ ഓർത്തെങ്കിലും !അമ്മയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ

ശ്രീ:ശരി പറയാം പക്ഷെ ‘അമ്മ പറഞ്ഞപോലെ അതെന്തായാലും നടത്തിത്തരുമല്ലോ അല്ലെ? പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടു എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത്

പ്രിയ:ഇല്ല മോൻ പറ

ശ്രീ:ഉറപ്പാണോ?

പ്രിയ:ഉറപ്പു !

ശ്രീ:എന്തായാലും അച്ഛൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ?അമ്മപറയാതെ അച്ഛൻ വരാനും പോകുന്നില്ല അല്ലെ?

പ്രിയ:ആ അതെ എന്തെ?

ശ്രീ:എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നടത്തിത്തരേണ്ടതു

പ്രിയ:ആ പറ

ശ്രീ:ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് അമ്മയോട് ഒപ്പം ജീവിക്കണം ഞാനും അമ്മയും മാത്രം മതി പിന്നെ …

പ്രിയ :അയ്യേ ഇതെന്ത് ആഗ്രഹമ ഹിഹിഹി ഇത്രേ ഉള്ളോ

ശ്രീ:ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ! ഒരു മാസത്തേക്ക് അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം മതി ഇവിടെ .പിന്നെ ‘അമ്മ ഈ ഒരുമാസം എന്നോട് ഒപ്പം താമസിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഭാര്യ ആയിട്ടാണ്

പ്രിയ: എന്താ നി പറഞ്ഞെ ? എ…എന്താ ?

ശ്രീ:ഇന്ന് തൊട്ടു ഒരു മാസം എന്റെ പെണ്ണായി ഭാര്യയായി എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കണം ഒരു ഭാര്യ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം എല്ലാ രീതിയിലും എന്റേത് മാത്രം ആകണം.
ഇത് കേട്ട് പ്രിയ ഇടിവെട്ടേറ്റതു പോലെ നിന്ന് തന്റെ മകൻ അവൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നെ അവൻ ….ചെ എന്നോട് അവന്റെ ഭാര്യ ആകണമെന്നോ?ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഇതായിരുന്നോ ചിന്ത? ഞാൻ ……എങ്ങനെ അവനെ

പ്രിയ : മോനെ വേണ്ട മോനെ അത് മാത്രം വേണ്ട നീ പറ ‘അമ്മ ചെയ്തു തരാം

ശ്രീ:എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *