ഞാനും കസിൻ ചേച്ചി നിമ്മിയും

ലെസ്ബിയൻ കളിയുടെ പല മടങ്ങു സുഖമാണ് അങ്കിളുമായി കളിച്ചപ്പോൾ എന്നാ ശിൽപ്പ പറഞ്ഞത് .അപ്പോൾ ഒരു അങ്കിളിന്റെ കൂടെ കളിച്ചാലോ ? ഞാൻ സുഖിച്ചു മരിക്കും. അനു മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു .
നിമ്മി എന്റെ വെണ്ണത്തുടകൾക്കിടയിൽ ഇറക്കി കിടന്നു .എന്നിട്ടു നല്ലപോലെ എന്റെ വരിക്ക ചക്ക തിന്നാൻ തുടങ്ങി .സുഖം കൊണ്ട് എന്റെ വരിക്ക ചക്ക തരിച്ചു .തേൻ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി.

അങ്ങിനെ നല്ലപോലെ എന്റെ വരിക്ക പൂർ നിമ്മി തിന്നു കൊണ്ടിരുന്നു .
എന്റെ കാലുകൾ കവച്ചു വെച്ചു പൂർ നല്ല പോലെ പൊളിച്ചു വെച്ചു നിമ്മി എന്റെ വരിക്ക ചക്ക തിന്നു .

ഇടയ്ക്കു എന്നെ ചെരിച്ചു കിടത്തി എന്റെ കൂതിയും കൂടി നക്കി തന്നു .ആ ..ആ ഞാൻ സുഖം കൊണ്ട് ഞരങ്ങി

ഇടയ്ക്കു നിമ്മി എന്നെ അവളുടെ ദേഹത്ത് കയറ്റി വെച്ചു എന്റെ വരിക്കപ്പൂർ നല്ലപോലെ പൊളിച്ചു വെച്ചു നക്കി

പിന്നെ അല്പം കഴിഞ്ഞു ഞാനും നിമ്മിയും 69 പൊസിഷനിൽ കിടന്നു പരസ്പരം പൂറു നക്കാൻ തുടങ്ങി .

ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ചു പൂർ തീറ്റ നടത്തി

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു നിമ്മി എഴുന്നേറ്റു എന്നെ മലർത്തി കിടത്തി കാലുകൾ അകത്തി വെച്ചു .എന്നിട്ടു അവളുടെ പൂറു എന്റെ വരിക്കപ്പൂറ്റിൽ അമർത്തി ഉരക്കാൻ തുടങ്ങി .അവളുടെ കന്തും എന്റെ കന്തും തമ്മിൽ സരിഗമ പാടി ഒരു താളത്തിൽ പരസ്പരം ലയിച്ചു സുഖത്തിന്റെ ഏതോ ലോകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു .

നിമ്മി ഒരു വിരൽ പതിയെ എന്റെ പൂറിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് എന്റെ പൂറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ചു തേൻ എടുത്തിട്ട് അത് എന്റെ കൂതിയില് പുരട്ടി ഒന്ന് തേച്ചു .വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഒരു വിരൽ പതിയെ എന്റെ പൊൻ കൂതിയില് കേറ്റി.ആദ്യം എന്തോ പോലെ തോന്നിയെങ്കിലും പതിയെ ഒരു പ്രേത്യേക രസം തോന്നി എനിക്ക് .അപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്‌താൽ കൂതിയില് കളിച്ചാലും രാസമാരിക്കും .ഞാൻ ഓർത്തു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *