മാമിയുടെ മുല383 

മാമി ആരെങ്കിലും കാണും നമുക്ക് റൂമിൽ പോവാം എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല മഴയത്ത് ആരും കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാക്സി ഊരി മുല പിടിച്ച് ആഞ്ഞ് അടിച്ചു മാമി കരഞ്ഞു നല്ല സുഖം ആയിരുന്നു പിന്നില്‍ ചെന്ന് ഞാന്‍ നിലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മാമിയുടെ ചന്തികള്‍ പിളര്‍ത്തി നടുവില്‍ നാക്ക് കയറ്റി നക്കി. മാമി തുടകള്‍ അകത്തി എനിക്ക് നക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ നിന്നു. മാമിയുടെ മലദ്വാരത്തില്‍ അമര്‍ന്നുരഞ്ഞ് എന്റെ നാവ് താഴെ നിന്നും മേലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോള്‍ മാമി ഞരങ്ങി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് മുട്ട കയറ്റി അടിച്ചു മാമി വേഗത്തിൽ കരഞ്ഞു വിറച്ചു മാമിയ്ക്ക് വെള്ളം വന്നു പെട്ടന് തന്നെ എനിക്കും ഞാൻ മുട്ട ഊരി പൂറിൽ നിന്ന് വെള്ളം മാമിയുടെ തുടയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി ഞാൻ മെലെ മാമിയുടെ ചന്തി അകത്തി മുട്ട മെല്ലെ മലധ്വാരത്തിൽ മുട്ടിച്ചു തള്ളി മാമി കുതറി ഞാൻ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കയറ്റി മാമി ഉറക്കെ കരഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു മുട്ടയുടെ അഗ്രഭാഗം കയറി മാമിയുടെ കരച്ചിൽ കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി മാമി വേഗം മാറി നിന്നു തുണി എടുത്ത് പൂറും മുട്ടയും തുടച്ചു തന്ന് മാക്സി ഇട്ടു ഞാൻ മാമിയെ ഉമ്മ വച്ച് പോന്നു