മാമിയുടെ മുല383 

മെല്ലെ അടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ കളിച്ചു ഞാൻ കട്ടിലിൽ കയറി കിടന്നു മാമി മുട്ട വായിലിട്ടു പിന്നെ കയറി മുട്ടയിൽ ഇരുന്ന് പൊന്തി താഴ്ന്നു കളിച്ചു സുഖം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു ഞാൻ മുല പിടിച്ചു പിന്നെ ഒരു വിരൽ പൂറിൽ കയറ്റി മാമി കരഞ്ഞു പിന്നീട് മാമിയെDoggy Style ൽ കിടത്തി മുട്ട ചന്തിയുടെ വിടവിലൂടെ പൂറിൽ കയറ്റാൻ തുടങ്ങി ചന്തിയുടെ വലിപ്പം കൊണ്ട് മുട്ട കയറ്റി അടിച്ചു മാമി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മാമി അതേപോലെ ചരിഞ്ഞു കിടന്നു ഞാനും ചരിഞ്ഞു കിടന്ന് ചന്തിയിലൂടെ മുട്ട പൂറിൽ കയറ്റി അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പൂറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചു പൂറ് ലൂസായി രുന്നു മാമി പറഞ്ഞു എനിക്കിനി പെട്ടന്ന് വരും എല്ലാം ഉള്ളിൽ കളയണം മാമി ആദ്യ പൊസിഷനിൽ കിടന്നു എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഞാൻ മുട്ട കേറ്റി ആഞ്ഞ് അടിച്ചു മാമിയുടെ ശബ്ദം മാറിയിരുന്നു മാമി വെള്ളം പുറത്തുകളയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കരച്ചിൽ കൂടി മാമി എന്നെ പിടിച്ചു മുറുക്കി പെട്ടന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പൂറിൽ ചൂട് പാൽ ഒഴുകി ഞാൻ ആഞ്ഞ് അടിച്ചു പെട്ടന്ന് എനിക്കും വെള്ളം വന്നു മാമിയുടെ പൂറിൽ ചൂട് പാൽ ഒഴുകി മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി ഞാൻ മാമിയുടെ മേൽ കിടന്നു മാമി എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു കുറച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുട്ട ഊരി പൂറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചാലിടെ ചന്തിയിലേക്ക് ഒഴുകി ലൗലി മാമി എന്റെ മുട്ട പിടിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യമായാ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ട വായിലിട്ടു നക്കി ഞങ്ങൾ കട്ടിലിൽ കിടന്നു ഞാൻ മാമിയുടെ മുല പിടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ലൗലി മാമിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവുന്നത് വരെ Bra യും Panty യും ഇടണ്ട പെട്ടന്ന് കളിക്കാലോ മാമി സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങി..‥ പുലർച്ചെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി രാവിലെ മാമി എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഭക്ഷണം റെഡി ആക്കി കുളിച്ചു വന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മാമി അടുക്കളയിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ പിറകെ ചെന്ന് എന്റെ വസ്ത്രം ഊരി മുട്ട തയ്യാറായിരുന്നു ഞാൻ മാമിയുടെ മാക്സി പൊക്കി പിറകിലൂടെ ചന്തിയുടെ വിടവിലൂടെ മുട്ട പൂറിൽ കയറ്റി അടിച്ചു