മാമിയുടെ മുല383 

രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്ക് ത്വക്കിലെയും പൂറിലേയും രോമം വടിക്കണമെന്ന് മാമി സമ്മതിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ സമാധാനമായി കളിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്നെ കെട്ടണമെന്ന് ഞാൻ മാമിയുടെ താലി ഊരി വാങ്ങി മാമിയെ കെട്ടി അപ്പോഴേക്ക് രാത്രി ആയി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മാമി പാത്രം കഴുകി കുളിക്കാൻ കയറാൻ വേണ്ടി പോവുേമ്പാൾ ഷേവിഗ് സെറ്റ് എടുത്തിരുന്നു മാമി കുളിമുറിയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങു മ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാമിയെ രോമം പോക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാണണം എന്ന് മാമി മടി കൂടാതെ മാക്സി ഊരി നിന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം വരാം നിന്റെ പൂതി വേഗം തീർക്കാം മാമി വാതിൽ അടച്ചു കുളി തുടങ്ങി ഇനി മാമിയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇരുനിറം 60 കിലോ തൂക്കം വരും ഒത്ത ശരീരം 39 Size മുല ഉന്തി വലിയ ചന്തി ഇതാണ് ലൗലിമാമി ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ ആയപ്പോൾ മാമി റൂമിൽ എത്തി ഞാൻ കട്ടിലിൽ ആയിരുന്നു മാമി വരുമ്പോൾ എണ്ണ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു പൂറ് ടൈറ്റായിരിക്കും അതിനാ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു മാമിയുടെ അടുത്തെത്തിമാമിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മാമിയുടെ മുലയിൽ അമർന്നു മെല്ലെ മാമിയുടെ ചുണ്ട് കടിച്ചു വലിച്ചു മാമി എന്റെയും കൈ കൊണ്ട് ചന്തി പിടിച്ചു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി മാമിയും ഞാനും കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു ഞാൻ മാമിയുടെ കൈ എന്റെ പാൻസിനുള്ളിൽ വച്ചു മാമി മുട്ട പിടിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല വലുപ്പം ഉണ്ടല്ലോ മാമി പാൻസും ഷർട്ടും ഊരി മുട്ട പിടിച്ചു തോല് താഴ്ത്തി കളിച്ചു മെല്ലെ മുട്ട വായിലിട്ട് അടിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി ഞാൻ മാമിയുടെ മാക്സി ഊരി Bra യുംpanty യും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പ്രസവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മുലഉടങ്ങിട്ടില്ല വയറിന്റെ യും പൂറിന്റെയും ഷെയ്പ്പ് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു പൂറ് ഷേവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വെളുത്തിരുന്നു കന്ത് കറുത്തിരുന്നു ചെറുതായി പുറത്ത് ആയിരുന്നു ഞാൻ മാമിയുടെ മുല പിടിച്ചു സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു മെല്ലെ മുലഞെട്ട് വായിലാക്കി കുടിച്ചു മാമി പുളഞ്ഞു ഞാൻ മാമിയുടെ ചന്തി പിടിച്ചു ചന്തിയിൽ ഉമ്മ വച്ചു മാമിയെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി ഉമ്മ വച്ച് പൂറ്റിന്റെ അടുത്തെത്തി മാമി എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മാമിയുടെ കല് അകത്തി പൂറ് പുളത്തി നക്കാൻ തുടങ്ങി കന്ത് കടിച്ചു മാമി കരഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നാവ് കയറ്റി ചെറുതായി വെള്ളം വന്നിരുന്നു മാമി മതി ഇനി ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മാറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ കയറ്റ് മാമി നീങ്ങി കട്ടിലിന്റെ തലക്കൽ കിടന്ന് കാല് അകത്തി ഞാൻ മുട്ടിൽ ഇരുന്ന് മുട്ട പിടിച്ച് തോല് താഴ്ത്തി പൂറിൽ ഉരച്ചു കന്തിൽഉരതി മാമി പുളഞ്ഞു ഞാൻ മുട്ട പൂറിൽ കയറ്റാൻ തള്ളി നല്ല ടൈറ്റായിരുന്നു പൂറ് ഞാൻ തള്ളി തള്ളി മുട്ട കയറ്റി ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂടായിരുന്നു മാമി വേദനകൊണ്ട് കരഞ്ഞു