കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഇതൾ

എന്റെ വീട്ടിൽ ടീവീ കേബിൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടി ല്ലേക്ക് പോയി പതിവ് പോല്ലേ ചേച്ചി കാലത്തു കുളിക്കാൻ വേണ്ടി തലയിൽ എണ്ണ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയിരുന്നു. എനിക്ക് അപ്പോൾ മൂട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ ടീവീ കാണാൻ ഇരുന്നു. എണ്ണ തേച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടന്ന് എണ്ണ കുപ്പിയുടെ അടുപ്പ് നിലത്തു വീണു. അതു എടുക്കാൻ ചേച്ചി കുനിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ നൈറ്റി ചന്തിക്കിടയിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേച്ചി കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇടില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കി.

ഞാൻ ഒന്ന് അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി ചേച്ചിയുടെ ആ മേനി. നടക്കുമോൾ മുലകൾ ചെറുതായി കുലുങ്ങന്നുണ്ട് പിന്നെ മുലകൾ രണ്ടും ഇരു വശത്തേക്കാണ് തളർന്ന് കിടക്കുന്നത്. പെട്ടന്ന് ഒരു ഇടിവെട്ടും മഴയും വന്നു. വേഗം ടീവീ നിർത്താൻ ചേച്ചി പുറത്തു. പുറത്ത് നല്ല പൊരിഞ്ഞ മഴയും അപ്പൊ ഒരു പ്രതേക മൂട് എനിക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കുറെ ഒന്നുആലോചിച്ചു ചേച്ചിയോടപ്പം എങ്ങനെകിലും ഒന്ന് കളിക്കണം. എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാ ചേച്ചിക്ക് മഴ നനയാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു മഴയത്തു കളിക്കാമെന്നു. ഉടനെ ചേച്ചി പോടാ ബുദ്‌സെ…….. പനി വന്നാൽ പണികിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി അപ്പോൾ അതും പൊളിഞ്ഞു.

ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ തലയിൽ നല്ല പോല്ലേ മസ്സാജ് ചെയ്തു തരട്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചേച്ചി……..എന്നാ വാ. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പുറകിൽ ചെന്നു നിന്നു തല മസ്സാജ് തുടങ്ങി. ചേച്ചി ആ… നല്ല സുഖമുണ്ട് അപ്പു. ഞാൻ അറിയാത്തപോലെ ഒരു പൊടി ചേച്ചിയുടെ ചന്തിയോട് ചേർന്നു നിന്നു. വളരെ പതുക്കെ ഞാൻ എന്റെ സാധനം മുട്ടിച്ചു അറിയാത്ത പോല്ലേ. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പേടിച്ചു മുട്ടിക്കും എടുക്കും മുട്ടിക്കും എടുക്കും.. ഒടുവിൽ ഞാൻ ചേച്ചി കാണാതെ അവനെ പുറത്തെടുത്തു അവന്റെ തൊലി പുറകിലോട്ടു വലിച്ചു അവനെ പൊളിച്ചു നിർത്തി. വീണ്ടും ഞാൻ ആ ചന്തിക്കിടയിൽ വളരെ പതുക്കെ മുട്ടിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ ചന്തിക്കിടയിലാണ്. പതുക്കെ ഒരു ചെറിയ ബലത്തിൽ ഞാൻ കുത്തി.

ഇതറിഞ്ഞ ചേച്ചി പെട്ടന്ന് മുന്നില്ലേല്ക്ക് ഒരു പൊടി അകലം പാലിച്ചു നിന്നു വീണ്ടും വലിയൊരു പേടിയോടെ ഞാൻ വീണ്ടും മുട്ടിച്ചു. അപ്പോഴും ചേച്ചി സമ്മതിക്കാതെ ഒരു പൊടി മുന്നിൽ കയറിനിന്നു. തല്ലു പേടിച്ചു ഞാൻ അവനെ നിക്കറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു സംഭവം നടക്കില്ലന്ന് എനിക്കുറപ്പായി. ആ…….. എനിക്ക് മടുത്തു ചേച്ചി എന്റെ കയ്യ് കഴച്ചു ഞാൻ പോവാ. ചേച്ചി: നല്ല സുഖം പിടിച്ചു വന്നതായിരുന്നു….. നീ പോകല്ല അപ്പു !ഞാൻ ഓ…