കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഇതൾ

എനിക്ക് അവളുടെ അപ്പത്തിന്റെ വീർമത നല്ല പോല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഒരു ഇഡലി തുണിക്കടിയിൽ വെച്ചപ്പോല്ലേ. അങ്ങനെ നല്ല സുഖം പിടിച്ചു വരുബോഴാണ് അവൾ ആ തട്ടിൽ ഇരുന്ന ഒരു ക്രീം എടുത്തു എന്റെ മുഖത്തു തേച്ചത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചാടി എണിറ്റു ഈ ബഹളം കേട്ടു അഞ്ജലി ചേച്ചി വന്നു ടാ…………….. ചെക്കാ പോയി മുഖം കഴുകാൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അല്ലകിൽ നിന്റെ ആ പൊടി മീശ എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന്. ആ ക്രീം veet hear remover ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ആ വാച്ചും വാങ്ങി മുഖം കഴുകി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി.

പിന്നെ ഒരു ഞായറാഴ്ച വരുടെ വീട്ടിൽ പതിവുപോലെ പോയി അഞ്ജു അകത്തു ടീവീ കാണുകയിയിരുന്നു അഞ്ജലി ചേച്ചി കോഴി കൂടിന്റെ അടുത്തിരുന്നു നഖം വെട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ കൂടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ചേച്ചി കാൽ അലക്കു കല്ലിൽ കയറ്റി വെച്ചു നഖം മുറിക്കുകയാണ്. പെട്ടന്ന് ഒരു കോഴികുട്ടി ചേച്ചിയുടെ കാലിന്റെ അടിയില്ലേക്ക് പോയി അതിനെ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. ചേച്ചി അടിയിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലയിരുന്നു. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആത്യമായി കണ്ടതുകൊണ്ട് നല്ല പോല്ലേ നോക്കി. അവിടെ അപ്പത്തിൽ ഒരു പൂട പോലുമില്ല ക്ലീൻ ഷേവ പിന്നെ കാലുകൾ കംബികുട്ട്ന്‍.നെറ്റ്ചെറുതായ് അകലുമ്പോൾ ആ കന്ത് ചെറുതായി പൊളിയുന്നത് കാണാം നടുവിൽ പൊളിയുന്ന ആ വിടവ് നല്ല സവാളയുടെ നിറമാണ്. ചേച്ചിയുടെ ഈ ഇരുത്തം കണ്ട അഞ്ജു ഒരു തമാശ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓഫീസ് അടിയ്ക്കടി എന്ന്. നഖം വെട്ടി കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി അഴയിൽ നിന്നും ഉണങ്ങിയ തോർത്തും ഷഡിയും എടുത്തു കുളിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ ആ ദിവസം കടന്നുപോയി.

മഴക്കാലം തുടങ്ങി പലയിടത്തും ആളുകൾക്ക് പനി തന്നെ അന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല അമ്മക്ക് നല്ല പനി ആയതിനാൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു വന്നു. പെട്ടന്ന് പുറകിൽ നിന്നും ഒരു വിളി കവിത ചേച്ചി പനി കുറവുണ്ടോ എന്നു അഞ്ജലി ചേച്ചി ചോദിച്ചു. അമ്മ: അപ്പൊ നീ ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല? ചേച്ചി ഇല്ല സ്റ്റഡി ലീവാണ് എനിക്ക്. അമ്മ: അപ്പൊ ആ കാന്താരിയോ… അവൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി. അമ്മ:നിനക്ക് അവിടെ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാകിൽ എവിടേക്ക് വാ… അയ്യോ ചേച്ചി എനിക്ക് പനി വേണ്ട. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ആ. അമ്മ: എന്നപിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *