കൂട്ടുകാരന്‍റെ ഭാര്യ14 

കൂട്ടുകാരന്‍റെ ഭാര്യ


ആദിയം ആയിട്ട ആണേ ഒരു കഥ എഴുതുനത്തെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കു
ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആണേ ഇപ്പോ ഇവടെ പറയാൻ പോകുന്നതേ ഏറ്റ ലൈഫിൽ നടന്നതാണ്
എംബിബിസ് പഠനം കഴ്ഞ്ഞ പിജി ചായുന്ന ടൈം അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതേ കൊച്ചിയിൽ നല്ല അടിപൊളി പ്ലസ്.

നല്ല സുന്ദരി കോടികൾ ഉള്ള കല്ലജ് അടിപൊളി നേഴ്സ് മാരും അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു താമസം ഹോസ്റ്റലിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ അങ്ങനെ കുറച്ചേ ഡേയ്സ് കഴ്ഞ്ഞ ആണേ ഞാൻ എൻറ്റ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു മൂട്ടുന്നതെ അവൻ ഫാമിലി ആയി ഒരു രേന്റ്റ് ഹോബ്സ് എടുത്ത താമസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കൂറേ നേരം സംസാരിച്ചു ഒടുവിൽ അവൻ ചോദിച്ചു താമസം ആണേ എന്ന ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ആണേ ഒരിക്കൽ വീട്ടിലാകെ വാ നല്ല കൊഴ്ബിര്യാണി കാഴ്ക്കാം എന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ വീക്കെൻഡിൽ വരാം എന്ന പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു.

അങ്ങനെ വീക്കെൻഡ് ആയി അവൻ തന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു അപ്പോ അവൻ വീട്ടിലാകെ വാ എന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ യൂബർ വിളിച്ച വീട്ടിൽ എത്തി അവിടെ അവനും വൈഫ് ഷൈനി ഉണ്ടായി ഞാൻ അടിയും ആയിട്ട ആണേ ഷൈയ്നയ് കണ്ണുനത്തെ.കണ്ടപ്പൊ തന്നേ ഓരു കുളിര വന്നൂ നാല്ല സ്ലിം സലിം ബോഡി 32 -28 -90 ഷേപ്പ് ബോഡി നല്ല നിറം നടക്കുമ്പോ അവൾഡ് രണ്ടേ ചതികളും തുളുമ്പും അതെ കാണാൻ ഒരു പ്രതിയെക സുഖം ആണേ.

അങ്ങനെ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ പാഴ്യ് കാര്യങ്ങൾ ഒകെ പറഞ്ഞ സാമ്യം പോയി അപ്പോ ഷൈനി പറഞ്ഞു നമുക്ക ഫുഡ് കാഴ്ച്ചിട്ട ആകാം എന്ന ടിനിഗ്ടേബിളിൽ നല്ല ബിരിയാണി റെഡി ഞാൻ നന്നായി കാഴ്ച്ച എന്നിട്ട അവളൂടെ പറഞ്ഞു സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്ന അതെ അവൾക്ക് സുഖിച്ചു എന്ന എനിക മനസിലായി ഞാൻ പറയുന്ന തമാശ ഒകെ കേട്ട ചിരിച്ച കളിച്ച ടൈം പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇരുന്ന ലേറ്റ് ആകും ഞാൻ ഇറങ്ങുന എന്ന പരഞ്ഞു അപ്പോ അബീ (എന്റ്റ ഫ്രണ്ട്‌ )പറഞ്ഞു ഇവടെ ആണേ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ടെ താമസം മാറ്റിക്കൂടെ എന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടടാ നിങ്ങൾക്ക് അതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോ ഷൈനി പറഞ്ഞു അ ബുദ്ധിമുട്ട ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു അല്ല അഭിയേട്ട അതെ എന്ന അബിയും ഞാൻ അങ്ങനെ അവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വാഴ്ഞ്ഞി അങ്ങോട്ടെ താമസം മാറി.

ഷൈനി നേഴ്സ് ആണേ അവനുംമേലെ നേഴ്സ് ആണേ ഷൈനിക് നൈറ്റ് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു കോപ്പി പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെ മാസം പോയി ഞാൻ എ ഫാമിലിമെമ്പർ ആയി ശരിക്കും കിച്ചണിൽ ഒകെ ഞാനും കേറും ഞാൻ നല്ല കുക്ക് ശെരിക്കും പറഞ്ഞ ഷൈനി വീണതെ ഏറ്റ കുക്കിങ്ങില് ആണേ അവനെ ഇതൊന്നും ഇന്ട്രെസ്റ് ഉണ്ടായില്ല ഞാനും നല്ല അടുപ്പമായി എനിക ഷൈനിയാ ഒരു ഭ്രാന്തമായ ഇഷ്ട്ടം തോന്നിത്തുടങ്ങി അവൾ എങ്ങനെ എങ്കിലും കളിക്കണം എന്നായി ഞാൻ കിച്ചണിൽ വെച്ച ചെറിയ തട്ടലും മുട്ടലും ഒകെ കൊടുക്കും അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാറില്ല ഞാൻ മനഃപൂർവം അല്ല എന്ന കരുതി ആകും എന്ന ഏറ്റ മനസ്സിൽ കരുതി ഒരിക്കൽ അവൻ ടി.വി കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾ കിച്ചണിൽ ആയിരുന്നു അവൾ സംസാരിച്ച ഞാൻ കുകചെയനതിട്ട അടുത്ത വന്നേ എൻറ്റ കൈയുടെ പുറകിൽ അവളുടെ മുലകൾ മൂടിച്ച വെച്ച ഞാൻ കുക്ക് നോക്കി സംസാരിച്ച കൊണ്ട് നിന്നും എനിക എൻറ്റ സാധനം പൊങ്ങി തുടങ്ങി

ഞാൻ അനങ്ങാതെ നിന്നും അപ്പോ ആണേ അഭിയുടെ ശബ്ദം അവൾ വേഗം മാറിനിന്നു അപ്പോ എനിക മനസിലായി ഇവൾ വളയും എന്ന നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അബിക നിഗജ്‌റ് ഷിഫ്റ്റ് ഞാനും ഷൈനിയും മാത്രം ഇതിനെ മുന്പും ഇത്പോലെ വനിട്ട ഉണ്ട് അപ്പോകെ ഡ്രസ്സ് നായി ആണേ ചെയിതിരുനതെ എന്ന എപ്പോ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റൈൽ മാറി ഒരു ബനിയൻ ആൻഡ് ലീഗിന് ശരീരം എനിക ശരിക്കും ആര്യംപാട്ടുന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു അതെ എനിക്ക് മനസിലായി അവൾ എന്താ ആഗ്രഹികുനത്തെ എന്ന ഏറ്റ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു ഞാൻ അതെ പുറത്തെ ഇവിടം വരെ പോകും എന്ന അറിയാം ഞാൻ അവളുടെ ബനിയനിൽ സൂക്ഷിച്ച നോക്കിയപ്പോ മനസിലായി ബ്രെ എന്ന ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഒകെ കാഴ്ച കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനെ അവൾ ചോദിച്ചു എന്താ ഒരണം അടിക്കുന്നോ എന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഇല്ലല്ലോ ഒട്ടാകെ ….ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഞാൻ പോരേ ഞാൻ ചിരിച്ചു എന്ന ഒഴ് അങ്ങനെ അവൾ ബോട്ടിലെ എടുത്തു ഒഴ്ച്ചു ഞാൻ നീ കസ്‌കുന്നില്ലേ ഇല്ല എനിക ഇതല്ല കിക് പിന എന്താണ് ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല .