എസ്റ്റേറ്റ്

മഞ്ഞ പുള്ളികളുള്ള ചുരിദാർ ആണ് അവൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്…. അതിൽ അവൾ തിളങ്ങി നിന്നു….
തോമ പറഞ്ഞു… എന്താ… പേര്…
അവൾ പറഞ്ഞു…. ശരണ്യ…
തോമ… പറഞ്ഞു… മ്മ്… എത്ര വരെ പഠിച്ചു….
അവൾ പറഞ്ഞു…. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞു… കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചു… അക്കൗണ്ടിങ്…
തോമ… പറഞ്ഞു… മ്മ്… നോക്കട്ടെ… സർട്ടിഫിക്കറ്റ്…
അവൾ സര്ടിഫികറ്റ് അയാൾക്കു കൊടുത്തു….
അയാൾ പറഞ്ഞു…. മ്മ്… പിന്നെ..ഒരു ജോലി വേണം… ഡാ… നടേശാ… നിന്റെ.. ഓഫീസിൽ… ഇവളെ… നിയമിച്ചൂടെ…
നടേശൻ പറഞ്ഞു… അതിനെന്താ… ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ല… പക്ഷെ… എന്റെ… ഓഫീസിൽ… സ്റ്റാഫ്‌… ആകുമ്പോൾ… ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കേണ്ടി വരും… പറ്റുവോ….
അവൾ പറഞ്ഞു… കേൾകാം… സർ…
ദാസൻ അവളുടെ ശരീരമാകെ അടിമുടി നോക്കി വെള്ളമിറക്കി….
നടേശൻ പറഞ്ഞു… മ്മ്മ്… എന്നാ… ഇപ്പോൾ… നിന്നെ… നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു…
അത് കേട്ടതും അവൾക്കു സന്ദോഷമായി…
അവൾ പറഞ്ഞു… താങ്ക്യു… സർ… വളരെ… നന്ദി…
തോമ പറഞ്ഞു… നന്ദിയൊന്നും വേണ്ട… പക്ഷെ… ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടേ… അതുകൊണ്ട്… ഇന്ന് മോള് വിട്ടിൽ പോകണ്ട….
അതുകേട്ടു അവൾ പകച്ചു നിന്നു പോയി…
സർ “””എന്താ ഇ പറയുന്നേ… ശങ്കരന്മാമ്മ എനിക്ക് പോകണം…
തോമ… പറഞ്ഞു… ഓഹോ… എന്നാ.. പോയിക്കോ… പക്ഷെ… ജോലി… കിട്ടില്ല…
പിന്നെ… ദ… ഇവരുടേത… ഇ… നാട്ടിലുള്ള… എല്ലാ. കമ്പനികളും… ഇവിടുന്നു പോയാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും നിനക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല… എന്താ അത് വേണോ… അതോ… ഇന്ന്… ഇവിടെ നില്കുന്നോ…
അവൾക്കു താൻ അകപെട്ടെന്നു മനസിലായി… എന്ത് ചെയ്യും… ഇവിടുന്നു പോയാൽ… പിന്നെ… ഒരു ജോലിയും കിട്ടില്ല… വിട്ടിൽ… ആകെ… കഷ്ടപാടാണ്… അച്ഛൻ കിടപ്പിൽ… അമ്മയ്ക്കു സുഖമില്ല… രണ്ടു അനുജത്തിമാരെ പഠിപ്പികണ്ണം
എല്ലാം താൻ തന്നെ നോക്കണം… ഇറങ്ങി പോയാൽ മരിക്കേണ്ടി വരും… എന്ത് ചെയ്യും…
അവൾ… അങ്ങനെ… ചിന്തിച്ചു… നിന്നപോൾ…
ദാസൻ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു… അവളുടെ… ഷോള്ഡറില് കൈ വെച്ച്… പറഞ്ഞു… എന്താ… ആലോചിക്കുന്നേ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *