എസ്റ്റേറ്റ്

””ചിയേർസ് അവർ അടി തുടങ്ങി….
നടേശൻ പറഞ്ഞു… ഡാ… എവിടെയാട… ചരക്ക്… എനിക്ക്… കാണാൻ… കൊതിയായി… ഒന്ന്… വേഗം… വിളിക്കട…
തോമ പറഞ്ഞു… പൊന്നു മോനെ… ഇതു ഫ്രഷാ ആക്രാന്തം കാണികല്ലേ… ഇപ്പോൾ വരും… അവൾക്കു അറിയില്ല ഇതിനൊന്നെന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു വളച്ചെടുത്തു വേണം കാര്യം സാധിക്കാൻ നമ്മുടെ ശങ്കരേട്ടന്റെ ബന്ധുവ… ജോലി ശരിയാക്കി തരാമെന്നു പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അവളോട്‌ വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്… അത് കൊണ്ട്… നിങ്ങൾ കുളമാകരുത്… ക്ഷമയോടെ… വേണം… എല്ലാം ശരിയാകാൻ…
നoടേശൻ പറഞ്ഞു… മ്മ്… അവളൊന്നു… വേഗം വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു… ആകെ… നല്ല… മൂഡായി ഇരിക്കുവാ… നല്ല ബെസ്റ്റ് തണുപ്പ്… ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ.. ആസ്വദിക്കണം അവളെ…
തോമ പറഞ്ഞു…മ്മ്… നി… വിഷമിക്കാതിരി… ഇപ്പോൾ… വരും…

അവർ എല്ലാവരും രണ്ടു മുന്ന് പെഗ് അടിച്ചപ്പോയെകും..ആകെ ഫിറ്റായി വന്നു…
ശശിയും വന്നു ഒഴിച്ചടിച്ചു…
തോമ…പറഞ്ഞു… ഡാ… ശങ്കര… ഇതുവരെ… ആയില്ലേ… ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണല്ലോ.. ഇതു… വേഗം… കൊണ്ട്… വാ….
ശങ്കരൻ… ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നല്ല പൊരിഞ്ഞെടുത്ത പന്നി ഫ്രൈ കൊണ്ട് വന്നു… ശശി… ഒരു… പീസ് ഒന്ന് കടിച്ചു… വലിച്ചു പറഞ്ഞു… സൂപ്പർ ശങ്കരേട്ടാ… പ്വോളിച്ചു….
ദാസൻ പറഞ്ഞു… ഇനി… സുഗികാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ… സൂപ്പർ ആകും…
അത് പറഞ്ഞു… നാക്ക്‌ വായിലിട്ടതും കോളിങ് ബെൽ മുഴങ്ങി….
തോമ.പറഞ്ഞു… ശങ്കര…അവളായിരിക്കും… താൻ പോയി… വാതിൽ തുറക്….
ശങ്കരൻ മെല്ലെ പോയി വാതിൽ… തുറന്നു…
ശരണ്യ… അവളു തന്നെ…

“”ആ മോളു വന്നോ… വാ മുതലാളി അകത്തുണ്ട്…
ശങ്കരൻ… അവളെ അകത്തേക്കു ക്ഷണിച്ചു….
അവൾ അകത്തേക്കു കയറി… അവരുടെ അടുത്തെത്തി… അവളെ കണ്ടത്തും എല്ലാത്തിന്റെയും കണ്ണിൽ പൂത്തിരി മിന്നി….
നല്ല കടഞ്ഞെടുത്ത ശരീര ഭംഗി… വെളുത്ത തുടുത്ത മുഖം.. നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ള മുലകൾ… ചുവന്നു തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ ആരു കണ്ടാലും കൊതിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *