ബഹ്‌റൈൻ ഓർമകൾ — (2)41 

അങ്ങനെ ചായകുടിച്ചു ഒരുകളിയും കുളിയും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഒരു കളിയും. ഒന്നും ഇടാതെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടക്കൽ അമ്മായിയുടെ ഒരു വീക്നെസ് ആണ് പോലും. നാട്ടിലെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും നടക്കൂല പോലും പിന്നെ ഗൾഫിൽ ആരും വരാനും ഇല്ലല്ലോ. ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് നല്ല മൂഡ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒന്നും ഇടാതെ നടക്കും അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അമ്മായിക്ക് ചെറിയ സുഖം കിട്ടും പോലും.

എന്തായാലും മെഡിക്കൽ ലീവ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. പിന്നെ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ലീവ് എടുത്തു ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും. എന്നാലും അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും തട്ടിയും മുട്ടിയും അങ്ങനെ പോയി. ആാാ ൽ സമയത്താണ് അമ്മാവന്റെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലാതെ ആവുന്നത് അത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയെ കാണാൻ അമ്മാവൻ ഒരു ആഴ്ച എമർജൻസി ലീവിന് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു . തുടരും