ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സ് — (1)57 

ഇതിനു ശേഷം പലപ്പോഴും ദിവ്യകുട്ടി എന്റെ പാലുകുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പകരം അവളെനിക്ക് തേൻ തരും. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ചേർന്നു. അപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ പാലും തേനും കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു . ഞാനവളുടെ മുലകളേയും ഉഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവളുടെ പൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ വിരലോ കുണ്ണയോ കയറ്റാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. കല്യാണത്തിന് മുന്നേ കന്യാചർമ്മം പൊട്ടിയാൽ പെണ്ണ് നശിച്ചത്രേ. ദിവ്യയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഒന്ന് നുള്ളി നോവിക്കാൻ പോലും എനിക്കാവുമായിരുന്നില്ല. അജുവും വല്ലപ്പോഴും വരുമ്പോ ദിവ്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു.

അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി മറയുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായത്.
(തുടരും)