പടയൊരുക്കം — (2)40 

“ഹ്മ്… മാമൻ നിർത്തല്ലേ “

അയാൾ ഷമിയെ മലർത്തി കിടത്തി ആ വെണ്ണ തുടകൾ അകത്തി വെച്ചു… തേനോലിച്ച വീർത്ത അപ്പത്തിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി നക്കാൻ തുടങ്ങി…

“ഹലോ ചേച്ചി….”

“എവിടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ….??

“അപ്പുറത്ത് ആയിരുന്നു കേട്ടില്ല…”

“എന്തായി ചേട്ടൻ റിപ്ലൈ അയച്ചോ…??

“അയച്ചു….”

“എന്ത്…??

“ഹ്മ്…ഹ്മ്……. സുനിയേട്ടൻ ആണന്നു പറഞ്ഞു….”

“നിന്റെ ശബ്ദം എന്താ ഇങ്ങനെ…. പണിയിൽ ആണോ…???

“ഹേയ്… “

“ആണെങ്കിൽ നമ്മെളെയും കൂട്ടണെ..”

“ഹ്മ്…ഇക്ക എന്ത് പറഞ്ഞു….??

“ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു….”

“സത്യം….”

“ആടി…. ഞങ്ങൾ തീരുമാനത്തിൽ ആയി…”

കന്തിൽ പല്ലു കൊണ്ട് കടിച്ചു വലിച്ചപ്പോൾ ഷമിയോന്ന് കുറുകി….

“മ്മ്ഹഹ്ഹ്…..”

“ഞങ്ങളും ആകും ഇന്ന് തന്നെ…”

“ആകണം അവർ ആന കള്ളന്മാർ ആണ്…”

“എന്തെ…??

“എന്നെ രണ്ടു ദിവസം വേണമെന്ന് നിന്റെ ഇക്കാക്ക്…”

“ചേച്ചി സമ്മദിച്ചോ….??

“ഹ്മ്…”

“ഇക്ക ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നോട്…”

“നിന്നോടും എന്റെ ചേട്ടനോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്…”

“കള്ളന്മാർ….”

“അതെ…”

“നിന്റെ ഇക്ക എന്നെ മൂപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്…. “

“മറ്റാളെ ഞാനും കാണിച്ചു തരാം….”

“കഴച്ചിട്ട് വയ്യ ഷമിമോളെ….. “

“വല്ലാതെ ഒലിക്കുന്നുണ്ടോ….???