കുറ്റസമ്മതം

ഞാൻ വിറയാർന്ന ശബ്ദത്തോടെ ഹലോ അവിടുന്ന് ഒരു ചിരി കേട്ടൂ .ഇന്ന് നല്ല സുഖം ഉണ്ടയില്ലെ മോളെ.എനിക്ക് അത് കേയപോ അറപ്പണ് തോന്നിയത്.
നിങ്ങള്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്.ഞാൻ ചൊതിച്ച്.
അത് നിനക്കിനിയും മനസ്സിലായില്ലെ എനിക്ക് നിന്നെ ആണ് വേണ്ടത്. അത് നടക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു .എന്നാൽ ആ വീഡിയോസ് ഞാൻ പുറത്താകും. ഞാൻ തകർന്നുപോയി. പ്ലീസ് ഞാൻ കെഞ്ചി .സേരി ഒരവസരം തരാം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വരും നീ പുറത്തിറങ്ങി വരണം 11.30 കഴിയുമ്പോൾ .ഇല്ലെങ്കിൽ .ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോൺ കട്ടായി.ഞാൻ തകർന്നു ഫോണും പിടിച്ച് നിന്നു്.

ഈ കഥയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ ആയി അറിയിക്കുക..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *